O B A V E Š T E N J E

  Srećan polazak u V razred
  i puno petica !!!!!!!!

SREĆAN POČETAK NOVE ŠKOLSKE GODINE, POČEO JE DA RADI ELEKTRONSKI DNEVNIK

Konekcija je nemoguća... Probajte kasnije!